Sergi Küratör Bilgileri

Prof. Dr. Simber ATAY

Gaziantep'te doğdu.

Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü’nü (1976-1980) bitirdi.

Lisans tezi: "Kemal Sunal Komedisi" (1980). Yüksek Lisans Tezi: "Fotoğrafın Erken Dönemi ve Osmanlı Fotoğrafçıları" (1983); Doktora Tezi: "Türk Film Eleştirisinde Yaklaşım Biçimleri" dir(1990).

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanıdır ve DEÜ, GSF ve GSE’nde ders vermektedir.

2006-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde ders vermiştir.

Araştırma Konuları: Fotoğraf Kuramları, Siber Kültür, Postmodern Sinema, Uzaktan Eğitim Felsefesi.

Dersleri: Fotoğraf Kuramları I-II (lisans), Siber Kültür ve Görsel Sanatlar (Y. Lisans), Metinlerarasılık ve Görsel Sanatlar I-II (Sanatta Yeterlilik), Hakikat Sonrası Çağ ve Fotoğraf Sanatı (Doktora), Postmodernizm ve Sinema Sanatı (Doktora).

Doç.Dr. Burcu BÖCEKLER

1980 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı’nda öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Siyanotip, van dyke brown, gum bikromat gibi alternatif fotoğraf baskı teknikleri, fotoğraf tarihi, fotoğraf kuramı ve analog fotoğraf alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 2014 ve 2016 yıllarında bildirileri ile Aolto Üniversitesi’nde gerçekleşen Helsinki Photomedia adlı uluslararası fotoğraf konferansına katılmıştır. 2017 yılında İstanbul Galata’daki Lomography Embassy Store’da “Panoramik İzler” adlı kişisel sergisini açmıştır. Fotoğrafları ile uluslararası fotoğraf festivallerine katılmıştır: 2017 yılında Fotoİstanbul’da “İstanbul Mavisi”, 2019 yılında 9. BursaFotoFest’de“Sessiz Mavi”, 2020 yılında 10. BursaFotoFest’de  “Bir Kutu Buluntu Cam Negatifin İzinde” adlı sergileri açmıştır. “İstanbul Mavisi” adlı serisi “212 Magazine” adlı uluslararası sanat tasarım dergisinde yayımlanmış,  2019 yılında Amsterdam Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Sanat Galerisi’nde sergilenmiştir. 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Fotoistanbul, 212 Fotoğraf Festivali, Fkare’08 Fotoğraf Festivali, Özyeğin Üniversitesi Fotoğraf Günleri ve Amsterdam Üniversitesi’nde siyanotip ve analog fotoğraf atölyeleri gerçekleştirmiştir.  

Doç. Dr. Suzan ORHAN

1971 yılında Artvin Ardanuç’ta doğdu. 1995 yılında Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotoğraf Ana Sanat Dalında, “20. Yüzyıl Başı Amerikan Straight Fotoğrafında Anlamın İnşası” başlıklı teziyle 2004 yılında tamamladı. Doktora eğitimini aynı enstitünün Sinema Televizyon Ana Bilim Dalında, “Fotoğrafik Temsil Olgusu ve Çağdaş Fotoğrafta Savaşın Estetize Edilmesi” başlıklı teziyle 2011 yılında tamamladı. 

Fotoğrafla ilgili yayımlanmış makaleleri şunlardır: Stieglitz’in Fotoğraflarındaki Yüce (!) Amerika, Savaşın Fotoğrafik Kaydında Gerçeğin Estetize Edilmesi, Weegee’nin Fotoğraflarında Ortaya Çıkan Photo-Noir, İnsanın Kara Lekesi Savaş, Stanley Greene’in Savaş Fotoğraflarındaki İz’ler, Significant Absence / Kayda Değer Yokluk, Çağdaş Megakent ve Periferisinin Fotoğrafik İmgesi, Çağdaş Fotoğrafta Hazır-İmge Kullanımı ve Toplumsal Değişimin Görsel Estetik Belgesi Olarak Sokak Fotoğrafçılığı. 

Bilimsel toplantılarda sunduğu bildiriler ise şunlardır: Yeni Savaşlar ve Çağdaş Savaş Fotoğrafçılığı Estetiği, Yeni Savaşlar ve Yeni Savaş Fotoğrafçılığı, Gerçeklikten Kurguya, Kurgudan Piyasaya: Çağdaş Fotoğrafçıların Görsel İletişim Tasarımı Alanındaki Üretimleri ve Bauhaus Okulu’ndan Çağdaş Fotoğrafa Miras: Yeni Görüş. 

Fotoğrafın sokak, belgesel, portre ve still life alanlarında çalışmaktadır. Bugün (2008), Ölü-Doğa (2014), Gerçeksi (2015), Mülteciler (2015), Sokak Arası (2018) ve İçeriden Dışarıya Sokak (2020) adlı kişisel fotoğraf sergilerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye katıldı. 2012 yılından itibaren, Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.