Katılım Kuralları

1. AMAÇ:

TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU “CUMHURİYET SERGİSİ 2021”

“98. YILINDA CUMHURİYET FOTOĞRAF SERGİSİ”

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı yaklaşırken, genel olarak Türkiye’de fotoğraf sanatındaki başarılı çalışmaların ve günümüz fotoğrafının kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması ile sanatsal üretimi sağlayan ve destekleyen Cumhuriyetimize ve Kurucularına bir saygı duruşu amacıyla düzenlenmektedir.

TFSF tarafından ilk kez geçen yıl organize edilen serginin serbest konulu bir “prestij” fotoğraf sergisi olacak şekilde geleneksel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

2. KİMLER KATILABİLİR?

a. 18 yaş üstü, geçerli T.C. kimlik numarası taşıyan tüm fotoğrafçılara açıktır.

b. Katılımda dernek üyeliği aranmamaktadır.

c. Sergiye, Sergi Küratörü ve Seçici Kurulun birinci derece akrabaları hariç herkes katılabilir. (TFSF Yönetim Kurulunda görev alanlar ve TFSF Yarışma Temsilciliği yapanlarda katılabilir.)

d. Sadece TFSF tarafından kısıtlama alanlar (kısıtlama sürelerinin bitim tarihi serginin son katılım tarihinden sonra olanlar) katılamaz.

3. KATILIM KOŞULLARI

a. Katılımücretsizdir.

b. Sergi için konu serbesttir. (Belgesel, kavramsal, doğa, kent, kamusal alan, insan, insan ve çevresi, spor, gündelik yaşam).

c. Sergi için çekim teknikleri ve görüntü işleme tekniklerinin kullanımı serbesttir.

d. Sergiye, JPEG formatında ve 4 MB geçmeyecek şekilde dijital olarak katılım sağlanabilir. Sergi ve/veya katalog için gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası katılımcıdan talep edilebilir.

e. Bir kişi, kendisine ait en fazla 2 (iki) fotoğrafla seçmelere katılabilir.

f. Her yıl seçilecek eser sayısı Cumhuriyetimizin yaşı ile sınırlıdır. 2021 yılı sergisi için toplam 98 fotoğraf seçilecektir.

g. Sergiye seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi TFSF tarafından verilecektir.

h. Sergiye gönderilecek fotoğrafın katılımcıya ait olması şarttır.

i. Sergi seçimlerine daha önce bir yarışmada ödül almış ya da sergileme almış fotoğrafların gönderilmesinde bir engel yoktur.

j. Sergiye katılmak, seçilen fotoğraflardan TFSF’nin planladığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sanal mecra sunumlarında katılımcının ismi belirtilerek seçkiler yaparak kullanılmasına izin verilmesi anlamına gelir.

k. Seçilen fotoğraflardan bir sergi kataloğu hazırlanacaktır. Sergiye fotoğrafı seçilenlere ücretsiz verilecek olup, dileyenler belirlenen ücret karşılığı TFSF’den temin edebileceklerdir.

l. Sergiye bir kez seçilmiş olan fotoğraf ile diğer yıllarda yapılacak olan sergiye katılım yapılamaz, ama seçilmemiş diğer fotoğraflar ile ilerleyen yıllarda yeniden katılım sağlanabilir.

m. Sergi “TFSF Prestij Etkinlikler” listesine alınmış olup, sergide fotoğrafı seçilmiş kişiler FIAP unvan başvurularında “Prestij Etkinlik” katılım şartını tamamlamış sayılır.

4. SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ:

a. Sergide yer alacak fotoğrafları seçmek için TFSF Yönetim Kurulu tarafından her yıl 3 kişilik bir Seçici Kurul belirlenir.

b. TFSF Yönetim Kurulunda aktif görev alanlar Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

c. Seçici Kurul Üyeleri sadece bir kez görev alabilirler (her yıl başka bir seçici kurul belirlenir).

d. Bu yıl Covid-19 pandemi kısıtlamaları nedeniyle Seçici Kurul değerlendirmesi uzaktan (online olarak bir araya gelinmeden) yapılacaktır.

e. Seçici Kurul Üyeleri ilk aşamada birbirlerinden bağımsız olarak 98 fotoğraf seçimi yapacaktır. (her üye 98 fotoğraf seçimi yapacak böylece ilk aşamada 98x3 fotoğraf seçimi yapılacaktır.) Seçici Kurul tarafından seçilen fotoğraflar, sergi küratörü tarafından toplanacak, her fotoğrafın kaç Seçici Kurul Üyesi tarafından seçilmiş olduğunu hesaplayacak ve seçilen fotoğrafları seçim oylarına göre sıralayacaktır. 2 ve üstü Seçici Kurul Üyesi tarafından seçilmiş olan fotoğraflar, kesin sergi listesine alınacaktır. 98 sayısına ulaşılmaması durumunda en az bir üye tarafından seçimi yapılanlar arasından ikinci ve/veya üçüncü aşamaya geçilecektir. Bu aşamalar 98 sayısına ulaşılana kadar devam edecektir. Eşitlik vb. gibi durumlarda son söz hakkı sergi küratöründedir.

f. Serginin küratörlüğünü her yıl, o yılın TFSF Yönetim Kurulu Başkanı üstlenir. 2021 yılı için Sergi Küratörü Dr. Sefa Ulukan’dır.

g. TFSF “Cumhuriyet Sergisi 2021”nin Seçici Kurul üyeleri:

(1) Simber ATAY, Prof Dr, DEU Fotoğraf Bölümü

(2) Burcu BÖCEKLER, Doç Dr, Yıldız Teknik Üni. Fotoğraf ve Video Bölümü

(3) Suzan ORHAN, Doç. Dr, Sakarya Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

5. BAŞVURU VE KATILIM:

Sergi için fotoğraflar, 21 Ekim 2021 tarihi saat 23:00’e kadar http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesi üzerinden yüklenebilir.

6. SERGİLEME

a. Sonuçlar 29 Ekim 2021 günü de çevrimiçi olarak Sergi küratörü ve Seçici Kurul Üyelerinin katılımı ile Zoom üzerinden ve TFSF resmi YouTube kanalından canlı yayınla duyurulacaktır.

b. Serginin, Covid-19 pandemi kısıtlamaları dolayısıyla bu yıl çevrimiçi olarak TFSF resmi web sitesinde açılması planlanmaktadır.

c. Sergileme ve sunum, katalog vb. gibi düzenlemelerde fotoğraflar, katılımcının soyadına göre alfabetik sırada yapılacaktır.