Sergi Küratör Bilgileri

Prof. Dr. Emre İKİZLER

1969 yılında İstanbul’da doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü, Marmara Üniversitesi GSE Fotoğraf “Yüksek Lisans” programını ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Anasanat Dalı “Sanatta Yeterlik” programını bitirdi. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu.

1985 yılından beri ağırlıklı olarak doğa, insan ve mimariyi görüntüleyen İkizler, “bilgisayar destekli fotografik tasarım”a ilgi duyuyor. Bugüne dek 22 fotoğraf gösterisi hazırladı, 5 kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı ve fotoğrafları çeşitli yayınlarda yer aldı. Yayımlanmış 4 fotoğraf eğitim kitabı bulunan İkizler’in, fotoğraf dergilerinde ve internet sitelerinde eğitici yazıları yayımlanmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Fotoğraf Bölümü Başkanı’dır.

Doç. Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY

Gülbin Özdamar Akarçay, belgesel fotoğraf ve propaganda konusunda yüksek lisans tezini ve Fotoğraf ve Etnografi alanında da doktora tezini tamamlamıştır. Bitirme projesi “Mahpusun Yüzleri”, 2002’de IFSAK Fotoğraf Günleri’nde sergilenmiştir. Prag’daki The Academy of Performing Arts, Film and TV School (FAMU), Department of Still Photography’de 2006 yılında eğitim görmüştür. Küratörlüğünü yaptığı Intimate Revolt sergisi, FAMU, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanlıklarından destek almıştır. 10 ülkeden 10 kadın fotoğrafçının self portrelerinden oluşan sergi, başta Çek Cumhuriyeti olmak üzere, Litvanya, Slovenya ve Türkiye’de sergilenmiştir. Akarçay, “My selfreflexive Diary: The Balkans (2017)”, “Mahpusun Yüzleri (2002)”, “Maticni’nin Çocukları (2008)”. “Narodni DIvadlo (2008)” olmak üzere kişisel sergiler açmış, “66-II”, “Spirit Of Prague”, “Six Czech School Photography”, “Yaşayan Kadınlar, Self-Portre”, “Üretim Bandı” gibi karma sergilere katılmıştır.

World Press Photo’nun 2002-2004 tarihleri arasında Türkiye’de düzenlediği seminerlere seçilmiştir. “Matici’nin Çocukları” foto röportaj çalışması WPPH’nin dergisinde ve ‘Photojournale Connections Across A Human Planet’ adlı kitapta yayınlanmıştır. 2011 yılında kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı projeler üreten Yaşayan Kadınlar Fotoğraf Grubu’nu kurmuştur. Çeşitli dergilerde, derleme kitaplarda yazıları bulunmaktadır. Görsel sosyoloji ve etnografi, kültürlerarası iletişim, yeni medya ve fotoğraf alanlarında akademik çalışmalar yürütmektedir. 2016-2017 yılları arasında Toronto Üniversitesi Etnografi Merkezi’nde, çeşitli etnik ve dinsel habitustan gelen, Türkiye’den Toronto’ya göç etmiş ve çapraz evlilik yapmış̧ aileler üzerine odaklandığı bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. A.Beyhan ÖZDEMİR

1965 yılında Gaziantep’te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Sinema-TV Fotoğraf” Bölümü’nü bitirdi. Sinema alanında yüksek lisans, fotoğraf alanında doktora yaptı ve doktora teziyle “Bilim Doktoru” unvanı aldı.

Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergiler açtı, küratörlükler yaptı. Birçok dergi yazıları yayınlandı, ulusal ve uluslararası toplantılarda konferanslar verdi. Çok sayıda karma sergiye katıldı, ulusal ve uluslararası birçok ödül ve sergilemeler aldı. Fotoğraf yarışmalarında jüri üyesi görev aldı.

40’a yakın ülke ve 300 civarında şehre fotoğraf yolculuğu yaptı. 2013-2015 yılları arasında TFSF Başkan Yardımcılığı ve 2017-2019 yılları arasında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanlığı yaptı. Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesidir. Halen DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.