Katılım Kuralları

AMAÇ

Sergi Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı yaklaşırken Türkiye’de fotoğraf sanatındaki başarılı çalışmaların, günümüz fotoğrafının kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılması ile sanatsal üretimi sağlayan, destekleyen Cumhuriyetimize ve onun kurucularına bir saygı duruşu amacıyla düzenlenmektedir.

TFSF tarafından ilk kez bu yıl gerçekleştirilecek olan organizasyonun, bir fotoğraf yarışması olarak değil bir “prestij” fotoğraf sergisi olarak geleneksel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

KİMLER KATILABİLİR?

a. 18 yaş üstü ve geçerli TC kimlik numarası taşıyan tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.

b. Katılımda dernek üyeliği aranmamaktadır.

c. Sergiye, Sergi Küratörü ve Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları hariç herkes katılabilir. (TFSF Yönetim Kurulunda görev alanlar ve TFSF Yarışma Temsilciliği yapanlarda katılabilir.)

d. TFSF tarafından haklarında kısıtlama kararı olanlar (kısıtlama sürelerinin bitim tarihi serginin son katılım tarihinden sonra olanlar) katılamaz.

ANA KURALLAR

a. Katılım ücretsizdir.

b. Serginin bir konusu yoktur. (Belgesel, Mimari, Doğa, Gerçeküstü, İnsanlar, Hayvanlar, Spor vb. dilenen konu seçilebilir.)

c. Tüm tekniklerde katılım serbesttir. (Renkli, Monokrom, Uzun pozlama, Foto manipülasyon vb dilenen teknik kullanılabilir.)

d. Sergiye 4 MB geçmeyecek şekilde dijital olarak siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla katılım sağlanabilir. Sergi ve katalog için gerekirse fotoğrafın orijinal dosyası katılımcıdan istenebilir.

e. Bir kişi, kendisine ait en fazla 2 (iki) fotoğrafla seçmelere katılabilir.

f. Bir kişinin en fazla 1 (bir) fotoğrafı sergiye alınacaktır.

g. Her yıl seçilecek eser sayısı Cumhuriyetimizin yaşı ile sınırlanmıştır. 2020 yılı sergisi için toplam 97 fotoğraf seçilecektir.

h. Sergiye seçilen kişilere, seçilen fotoğrafının da bulunduğu özel tasarım katılım belgesi TFSF tarafından verilecektir.

i. Sergiye gönderilecek fotoğrafın katılımcıya ait olması şarttır.

j. Sergi seçimlerine daha önce bir yarışmada ödül almış ya da sergileme almış fotoğrafların gönderilmesinde bir engel yoktur.

k. Sergiye katılmak; seçilen fotoğraflardan TFSF’nin planladığı ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sanal mecra sunumlarında katılımcının ismi belirtilerek, seçkiler yaparak kullanılmasına izin verilmesi anlamına gelir.

l. Seçilen fotoğraflardan bir sergi kataloğu hazırlanacaktır. Katalog sergiye fotoğrafı seçilenlere ücretsiz verilecek olup, dileyenler belirlenen ücret karşılığı TFSF’den temin edebileceklerdir.

m. Sergiye bir kez seçilmiş olan fotoğraf ile sonraki yıllarda yapılacak sergilere katılım yapılamaz. Ama seçilmemiş diğer fotoğraflar ile ilerleyen yıllarda yeniden katılım sağlanabilir.

n. Sergiye fotoğrafın seçilmiş olması o fotoğrafın TFSF onaylı yarışmalara katılımına engel bir durum oluşturmaz.

o. Sergi, "TFSF Prestij Etkinlikler" listesine alınmıştır. Sergi için fotoğrafı seçilmiş kişiler FIAP ünvan başvurularında "Prestij Etkinlik" katılım şartını tamamlamış sayılırlar.

SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM PRENSİPLERİ

a. Sergide yer alacak fotoğrafları seçmek için TFSF Yönetim Kurulu tarafından her yıl 3 kişilik bir Seçici Kurul belirlenir.

b. TFSF Yönetim Kurulunda aktif görev alanlar Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

c. Seçici Kurul Üyeleri sadece bir kez görev alabilirler (her yıl başka bir seçici kurul belirlenir).

d. Bu yıl pandemi nedeniyle Seçici Kurul değerlendirmesi internet üzerinden uzaktan (bir araya gelinmeden) yapılacaktır.

e. Seçici Kurul Üyeleri ilk aşamada birbirlerinden bağımsız olarak 97 fotoğraf seçimi yapacaktır. (her üye 97 fotoğraf seçimi yapacak böylece ilk aşamada 97x3 fotoğraf seçimi yapılacaktır.) Seçici Kurul tarafından seçilen fotoğraflar, sergi küratörü tarafından toplanacak, her fotoğrafın kaç Seçici Kurul Üyesi tarafından seçilmiş olduğunu hesaplayacak ve seçilen fotoğrafları seçim oylarına göre sıralayacaktır. 2 ve üstü Seçici Kurul Üyesi tarafından seçilmiş olan fotoğraflar, kesin sergi listesine alınacaktır. 97 sayısına ulaşılmaması durumunda en az bir üye tarafından seçimi yapılanlar arasından ikinci ve/veya üçüncü aşamaya geçilecektir. Bu aşamalar 97 sayısına ulaşılana kadar devam edecektir. Eşitlik vb durumlarda son söz hakkı sergi küratöründedir.

f. Serginin küratörlüğünü her yıl, o yılın TFSF Yönetim Kurulu Başkanı üstlenir. 2020 yılı için Sergi Küratörü Dr. Sefa Ulukan’dır.

g. TFSF “Cumhuriyet Sergisi 2020”nin Seçici Kurul üyeleri:

i. Prof. Dr. Emre İKİZLER, Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü

ii. Doç. Dr. A. Beyhan ÖZDEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Bölümü

iii. Doç. Dr. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY, Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

BAŞVURU VE KATILIM

a. Sergi için fotoğraflar, her yıl 15-25 Ekim tarihleri arasında tfsfonayliyarismalar.org web sitesi üzerinden yüklenebilir.

SERGİLEME

a. Bu yıl sonuçlar 29 Ekim 2020 günü de çevrimiçi olarak Sergi küratörü ve Seçici Kurul Üyelerinin katılımı ile Zoom üzerinden ve TFSF resmi Youtube kanalından canlı yayınla duyurulacaktır.

b. Sergi bu yıl çevrimiçi olarak TFSF resmi web sitesinde açılacak, diğer yıllarda uygun ölçülerde baskı yapılarak TFSF Sanat Galerisinde açılarak gezici sergi haline getirilecek ve yıl içinde Türkiye’nin çeşitli illerinde sergilenecektir.

c. Sergileme ve sunum, katalog vb düzenlemelerde fotoğraflar, katılımcının soyadına göre alfabetik sırada yapılacaktır.

tfsfonayliyarismalar.org adresinde yayınlanan "Katılım Kuralları" dokümanını indirmek için lütfen tıklayınız.